Järgmine inspiratsiooniõhtu toimub lähitulevikus.

Teemad mida käsitleme on:

  • meie suhted (ja suhtumine) ümbritsevaga ja iseendaga
  • mida me tegelikult otsime ja soovime
  • milliste meetoditega me oma soovid saame ellu viia
  • millised on uue ajastu inimese põhiväärtused
  • kuidas ühiskond ja ühiskonna osapooled meisse täna suhtuvad
  • mis kutsub esile ühiskonna muutuse
  • esitan oma nägemused, millised muutused võivad aset leida äris, riigis ja kultuuris.